Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
  Προσθέτω+
  Φροντίζω
 
Κορυφαίοι Πωλητές...

Έχει αποδειχτεί ότι οι περισσότεροι πωλητές που αποτυγχάνουν ή μένουν πάντα σε μία «μετριότητα» κάνουν συγκεκριμένα λάθη. Άλλοι περισσότερα άλλοι λιγότερα.

Ο Patrick Valtin, ένας από τους μεγαλύτερους γνώστες του θέματος των Πωλήσεων και άριστος Πωλητής ο ίδιος, εντόπισε μέσα από τις μελέτες των καλύτερων πωλητών του κόσμου, ανεξαρτήτως επαγγέλματος,  τα 12 Βασικά Λάθη που κάνουν οι περισσότεροι Πωλητές και αποτυγχάνουν.

Γνωρίζοντάς τα, κάποιος μπορεί να τα απομονώσει και να τα βελτιώσει, είτε απλώς συνειδητοποιώντας τα είτε μέσω εκπαίδευσης.

                                                    

Οι κορυφαίοι πωλητές έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Έντονες προσωπικότητες, των οποίων το σθένος και η επιμονή τους, είναι παραδείγματα προς μίμηση. Αν μία εταιρία έχει την τύχη να έχει στις γραμμές της ένα τέτοιο πωλητή, αυτός είναι δυνατόν να της παρέχει το 80% των πωλήσεων και εισοδημάτων της. Τα στατιστικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

Το 48% των πωλητών παραιτούνται μετά την πρώτη επίσκεψη σε ένα πιθανό πελάτη

Το 42% παραιτούνται μετά τη δεύτερη επίσκεψη σε ένα πιθανό πελάτη.

Το 10% των πωλητών, δε παραιτείται και «θερίζει», τουλάχιστον, το 60% της αγοράς. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν επαναπαύονται στις «δάφνες» τους. Συνεχώς μαθαίνουν και βελτιώνουν τη γνώση τους, τόσο για το προϊόν τους όσο και της αγοράς στην οποία κινούνται.

Χαμηλά αποτελέσματα μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο είναι νέο στις πωλήσεις ή ότι κάποιο από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά να θέλει βελτίωση. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο δε γνωρίζει από «Τεχνικές Κλεισίματος», είναι λογικό να έχει χαμηλά αποτελέσματα, παρά τις έντονες και επίπονες προσπάθειές του για το αντίθετο ή να του λείπει ουσιαστική γνώση του προϊόντος του.

Σε άλλη περίπτωση, να μην αξιοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο τα αρχεία των πελατών του και να περιμένει ίσως να του έλθει το «μάνα εξ΄ουρανού».

                                             

Ακόμα χειρότερα, μπορεί να είναι ένα άτομο που δεν έχει καλές δημόσιες σχέσεις, πράγμα καταστροφικό για ένα πωλητή, αφού «το 98% των πωλήσεων εξαρτάται από  τη γνώση του Ανθρώπινου Παράγοντα και 2% μόνο από τη γνώση του προϊόντος. Ενώ ξεκινάει με τέλεια γνώση του προϊόντος απουσιάζει η γνώση του ανθρώπινου παράγοντα με αποτέλεσμα να μειώνοντε δραματικά οι πιθανότητες». Η απόλυτη επιτυχία έρχεται με το συνδιασμό των παραγόντων.

Αυτά είναι μερικά από τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή χωρίς να αποκλείονται και τα υπόλοιπα ανά ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.