Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
  Προσθέτω+
  Φροντίζω
 
Φροντίζω

Επενδυτικό πρόγραμμα για παιδιά “Φροντίζω”

 
Κάντε τα σχέδιά του πραγματικότητα ....

 
 
Γενική περιγραφή
   
Το πρόγραμμα "Φροντίζω", σας βοηθάει να σχεδιάσετε το μέλλον των παιδιών, εξασφαλίζοντάς τους ένα σημαντικό οικονομικό στήριγμα για να πετύχουν τους στόχους τους: να κάνουν υψηλής ποιότητας σπουδές, να ξεκινήσουν μια νέα δουλειά, να δημιουργήσουν μια νέα οικογένεια ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο ονειρεύονται, με παράλληλη εξασφάλιση της φορολογικής τους κάλυψης ("πόθεν έσχες") χωρίς δική σας φορολογική επιβάρυνση.  
 
Με το "Φροντίζω" μπορείτε σήμερα να βάλετε στόχους και να τους πετύχετε, επιλέγοντας αυτό που σας ταιριάζει!
Επιλέξτε μηνιαίες καταβολές ώστε να αξιοποιείτε αυτομάτως κάθε χρόνο ένα σημαντικό φορολογικό όφελος, που θα πολλαπλασιάσει την απόδοση των χρημάτων σας!
Επιλέξτε εφάπαξ τοποθετήσεις (στο πλαίσιο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου σας) με σταθερές εγγυημένες επενδύσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως εγγύηση για την ευκολότερη λήψη στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων.
Επιλέξτε την πρωτοποριακή δυνατότητα χρηματοδότησης που σας εξασφαλίζει μόνο η Εθνική Τράπεζα, αν επιδιώκετε τις σημαντικές αποδόσεις μίας εφάπαξ τοποθέτησης, αλλά δεν είναι σήμερα η κατάλληλη εποχή για την αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου σας.
Επιλέξτε οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω, χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις.
Με κάθε σας καταβολή στο "Φροντίζω" ξέρετε από την πρώτη κιόλας μέρα το εγγυημένο ποσό που κατ΄ ελάχιστον θα λάβει το παιδί στην ημερομηνία που εσείς ορίσατε. Συγχρόνως, γνωρίζετε ότι τα χρήματά σας τοποθετούνται  σε ένα καλάθι επενδύσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα από όπου μπορούν να αντληθούν σημαντικές επιπλέον αποδόσεις που θα αυξήσουν τα εξαρχής εγγυημένα ποσά.
 
 
Πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα!
 
Το πρόγραμμα "Φροντίζω" σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει σε όλη τη διάρκειά του ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων διευκολύνσεων και προνομίων:
 
 
Για εσάς:
 
Μεταβίβαση χρημάτων στο παιδί και εξασφάλιση της φορολογικής του κάλυψης («πόθεν έσχες») για μελλοντική χρήση χωρίς δική σας φορολογική επιβάρυνση.
Πρόσθετη ασφαλιστική προστασία με ποσό ίσο με την αρχική εφάπαξ τοποθέτηση για την οικονομική ενίσχυση του παιδιού σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα του χρηματοδότη του προγράμματος κατά τα 10 πρώτα έτη ισχύος του προγράμματος.
Πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο των χρημάτων που τοποθετείτε, καθώς και των τυχόν επιπλέον ποσών που πιστώνονται, μέχρι την ημερομηνία καταβολής στο παιδί.
Τραπεζικά προνόμια όπως: δικαίωμα απόκτησης τραπεζικού λογαριασμού με αυξημένο επιτόκιο και δικαίωμα υπερανάληψης, πιστωτικές κάρτες και δικαίωμα λήψης καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου με πολύ προνομιακούς όρους.
Σημαντικές φορολογικές απαλλαγές των τοποθετήσεων κάθε έτους που μειώνουν το πραγματικό κόστος: Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, καταβληθέντα ασφάλιστρα έως € 2.400 κάθε χρόνο (*), απαλλάσσονται από τη φορολόγηση, είτε αυτά καταβάλλονται κάθε μήνα, είτε εκτάκτως, τη στιγμή που εσείς θέλετε και έχετε τη δυνατότητα.
(*) Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς, προβλέπεται μείωση του αναλογούντος φόρου κατά το ποσό που ισούται με ποσοστό 20% επί των ετήσιων ασφαλίστρων που αφορούν ασφαλίσεις Ζωής, Σύνταξης ή Υγείας, μέχρι του ποσού των € 1.200 για άγαμο και των € 2.400 για οικογένεια (μέγιστο ποσό μείωσης φόρου: € 480 ετησίως). 
 
 
Για το παιδί:
 
Δικαίωμα επιλογής του τρόπου λήψης των χρημάτων (ανάλογα με τις τότε ανάγκες του), είτε ως εφάπαξ κεφάλαιο, είτε  ως μηνιαίο εισόδημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση πολύ σοβαρού ατυχήματος (αφορά μόνο τα προγράμματα εφάπαξ πληρωμής).
Τραπεζικά προνόμια και διευκολύνσεις από τη στιγμή της ενηλικίωσής του.
Εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε απλά μια άσκηση προγραμματισμού και να βάλετε στόχους από σήμερα.
 
Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, μιλήστε σήμερα μαζί μας.

Μαζί σας:
θα φέρουμε την πρότασή μας ακριβώς στα μέτρα σας,
θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας,
θα σας εξυπηρετήσουμε απλά και γρήγορα.

Για περισσότερα πατήστε εδώ